กองทัพรถแทรกเตอร์หุ่นยนต์ในไร่นา

เกษตรกรทั่วโลกเริ่มใช้กองทัพรถแทรกเตอร์หุ่นยนต์ในไร่นา


 เกษตรกรทั่วโลก
เริ่มใช้กองทัพรถแทรกเตอร์หุ่นยนต์ในไร่นา 
       ในอนาคตอีกไม่นานเครื่องจักรกลทางการเกษตรระบบอัตโนมัติที่ทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนจะเข้ามามีบทบาทในการทำเกษตรมากขึ้นถึงขั้นที่ผู้เชี่ยวชาญเกรงว่าแรงงานภาคการเกษตรอาจได้รับผลกระทบปัจจุบันฟาร์มขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วโลกนำรถแทรกเตอร์ไร้คนขับที่สามารถตั้งโปรแกรมทำงานโดยอัตโนมัติมาใช้แล้วและมีการใช้โดรนช่วยตรวจตราสภาพพืชผลทางการเกษตรและคุณภาพดินนอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบเซ็นเซอร์ภาคพื้นดินช่วยควบคุมปริมาณน้ำและแร่ธาตุในดินปล่อยน้ำสำหรับการชลประทานและให้ปุ๋ยแก่พืช  อย่างเช่นประเทศมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียต่างประกาศว่าจะทำให้ไร่นาเป็นระบบอัตโนมัติใน 5-10 ปีกันทั้งนั้นแต่ประเทศที่ไม่ได้ประกาศตัวอย่างจีนก็ไม่น้อยหน้าเพราะเกษตรกรจีนเริ่มมีการใช้โดรนและหุ่นยนต์ในไร่นามากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งในปีหน้าญี่ปุ่นเตรียมจะเปิดตัวฟาร์มผักกาดหอมแห่งแรกของโลกที่ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรระบบอัตโนมัติทั้งหมดชี้ให้เห็นแนวโน้มในอนาคตของการทำการเกษตรว่าจะไม่พึ่งพิงแรงงานคนแต่เป็นแรงงานจากเครื่องจักรกลที่ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ตั้งไว้

 
   

       อย่างในรูปแม้แต่ในดินแดนที่ห่างไกลอย่างซินเจียง-อุยกูร์ก็เริ่มมีการนำแทรกเตอร์ขับเองได้เข้ามาใช้ในการเพาะปลูกฝ้ายกันแล้วโดยในการสาธิตครั้งนี้ได้ใช้กองทัพรถแทรกเตอร์หุ่นยนต์หลายคันร่วมทำงานกันเพื่อไถเปิดหน้าดินลงเมล็ดใส่ปุ๋ยคลุมดินด้วยพลาสติก 

จะเห็นได้ว่าแรงงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติจะช่วยให้การผลิตอาหารมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันเทคโนโลยีนี้ก็จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์และทำให้ผู้ใช้แรงงานในภาคการเกษตรเสี่ยงที่จะตกงานเพิ่มขึ้น 

แหล่งที่มา

http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/29/c_137074634.html

https://www.facebook.com/smartfarmthailand/

https://www.bbc.com/thai/features-38198546

 
Visitors: 50,642